Bouwen aan de beste arbodienst van Nederland met offline en online leeroplossingen voor teamontwikkeling

 

Arbo Unie wil de beste arbodienst van Nederland zijn voor haar klanten en cliënten. In 2016 heeft zij daartoe samen met Goudvisie een nieuw organisatiemodel ontwikkeld. Uitgangspunten van dit model zijn werken aan verbinding, eigenaarschap en werkplezier. Het moet ervoor zorgen dat mensen graag bij Arbo Unie werken. Inmiddels helpt Goudvisie om dit model succesvol te laten zijn. Met online en offline leeroplossingen bestendigen en belonen we blijvende gedragsverandering.

Momenteel begeleiden wij alle teams van Arbo Unie bij de nieuwe manier van werken. In deze manier van werken staat leiderschap, houding en gedrag, kwaliteit en cijfers centraal. Leidinggevenden stimuleren dit op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

Hoe gaan de teams bij Arbo Unie duurzaam veranderen?

 

Na het ontwerpen van de nieuwe organisatie zijn we aan de slag gegaan. Arbo Unie is in drie waves met steeds ongeveer tien teams tegelijk gestart met werken in multidisciplinaire teams. Deze teams heeft Goudvisie op verschillende manieren begeleid.

De aftrap voor de nieuwe werkwijze was een challengedag. Tijdens die challenge ervaren deelnemers hoe zij als team functioneren. Om bij die ervaring te komen, hebben we onder andere een escape room ingezet. Daarnaast vulden de teams een online teamscan in. Op basis van die scan bepaalden we in welke ‘volwassenheidsfase’ het team zich bevond.

Vier maanden lang heeft een teamcoach de nieuwe teams begeleid in het zelforganiserend en multidisciplinair werken. Dit deden de teams aan de hand van drie gedragswaarden: eigenaarschap laten zien, werkplezier en in verbinding zijn met elkaar.Ook hebben we diverse leer- en gespreksinterventies ingezet. Deze interventies waren gericht op onder andere:

  • gedrag leren herkennen en bespreken;
  • feedback geven en ontvangen;
  • de onderstroom op tafel krijgen;
  • intervisie;
  • vergadertechnieken;
  • werken en sturen vanuit een teamplan en dashboards.

Bovendien kregen de deelnemers een digitale toolkit. Enerzijds bood die toolkit informatie over wat de transitie betekent voor de deelnemers en hun collega’s. Anderzijds bevatte de toolkit een set aan modules over thema’s die relevant waren voor de deelnemers. Denk hierbij aan rollen & verantwoordelijkheden, elkaar leren kennen, feedback geven, gedragswaarden en een teamactieplan. Elke module was vormgegeven langs drie stappen: theorie, oefenen en feedback.

Waardevolle samenwerking en krachtig leiderschap

Deze blended learning heeft de organisatie in beweging gezet en Arbo Unie op weg gebracht naar duurzame organisatieverandering. Dit is terug te zien in onder andere de samenwerking en het persoonlijk leiderschap.

Samenwerking zorgt voor betere dienstverlening

Nu alle disciplines met elkaar samenwerken, zijn zij in staat beter de strategische vraagstukken van hun klanten te beantwoorden. Teamleden zoeken elkaar meer op en hebben zicht op elkaars kwaliteiten en valkuilen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke resultaten. Er is een veilige sfeer in de teams waarin teamleden kritisch op elkaar zijn en elkaar aanspreken. Door hun krachten te bundelen, leveren teams meer waarde voor klanten. Ook de samenwerking met de klant zelf zorgt voor krachtigere ontwikkeling op vraagstukken.

Persoonlijk leiderschap en leren & ontwikkelen

Leidinggevenden laten consequent voorbeeldgedrag zien. Zij geven kaders en grenzen aan waar nodig en geven ruimte aan de teams waar dit kan. Ook sturen ze eensgezind op de doelstellingen en waarden die eerder zijn bepaald. Hierdoor voelen professionals zich verbonden aan Arbo Unie, werkt iedereen aan dezelfde doelstellingen en wordt de interne cultuur bewaakt. 

Deze resultaten zorgen dat Arbo Unie de kwaliteit levert die haar klanten vragen. Tegelijkertijd zijn ze een aantrekkelijke werkgever en zetten ze gezonde bedrijfsresultaten neer. 

Meer weten over deze case?