Meer eigen regie voor ggz-medewerkers

Met een academie als GGZ Ecademy kunnen ggz-instellingen hun eigen online opleidingen vormgeven. Dankzij deze academie beschikken aangesloten ggz-instellingen over opleidingsmateriaal waarmee zij zelf leerlijnen kunnen maken. Hierdoor kunnen ze eenvoudig effectieve bijscholing organiseren. Met plezier heeft Goudvisie bijgedragen aan didactisch sterke e-learningmodules en bijpassend opleidingsmateriaal.

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ggz-instellingen. Deze academie zet zich in voor effectiever en efficiënter leren en ontwikkelen in de ggz. Dit doet zij door opleidingsmaterialen en e-learning te (laten) ontwikkelen, onderhouden en verspreiden.

Hoe gaat GGZ Ecademy voor duurzaam leren en ontwikkelen?

GGZ Ecademy heeft Goudvisie gevraagd om hoogwaardige en didactisch sterke e-learningmodules en leerlijnen te ontwikkelen, naast hulp bij het opzetten van de academie. Vanaf de start hebben wij de GGZ Ecademy ondersteund op verschillende gebieden. Bij de start in 2011 waren we onderdeel van het proces waarin de GGZ Ecademy tot een heldere visie op leren is gekomen. Deze visie hebben we doorvertaald in een didactisch concept dat kaders bood aan de te ontwikkelen e-learnings.

Tussen 2011 en nu zijn vervolgens meer dan tachtig e-learnings ontwikkeld. Onder andere voor onderwerpen als juridische zaken, motiverende gespreksvoering, een lichtverstandelijke beperking en ambulantisering. Samen hebben we de lat steeds iets hoger gelegd – we streven naar de hoogste kwaliteit in vorm en didactiek. In alle leertrajecten zetten we de medewerkers en de cliënt centraal. Deze continue ontwikkeling vraagt investering. Doorlopend werken we aan de juiste werkvormen, nieuwe werkvormen en materialen. En soms passen we visie, beleid en communicatie aan.

In 2016 hebben we geholpen om de blended leerconcepten te professionaliseren vanuit het 70-20-10-concept. Inmiddels bestaan de online opleidingen uit een combinatie van formeel leren, werkplekondersteuning en begeleiden. We hebben meegelopen bij de processen die voortkomen uit deze professionalisering en ondersteund bij de implementatie.

De GGZ Ecademy is een organisatie die zichzelf continu ontwikkelt. Door goed te luisteren naar de behoeften van haar leden bepaalt zij de vervolgstappen en zet die ook. De resultaten van de afgelopen zeven jaar spreken voor zich. Steeds meer (ggz-)instellingen sluiten zich aan bij de GGZ Ecademy. Ook is het aanbod steeds diverser en aangesloten op individuele leerwensen. 

Goudvisie is blij om te kunnen bijdragen aan het werk van ggz-medewerkers. Zij krijgen in alle leertrajecten (vaak onbewust) inzicht en overzicht, waardoor zij zelf keuzes kunnen maken. In alle leertrajecten proberen we medewerkers een nieuw perspectief op hun cliënt te geven, zodat zij meer het stuur in handen krijgen.

We werken nauw samen met Goudvisie. Zij hebben de kennis om online leren aantrekkelijk te maken voor een divers publiek. Met hun goed uitgedachte leeroplossingen zijn wij precies in staat te geven wat de markt nodig heeft. - Arjan Pronk, Directeur bij GGZ Ecademy

Meer weten over deze case?