Serious gaming

Hoe zorgt serious gaming voor veranderkracht?

Met een serious game creëer je een model van de werkelijkheid (een simulatie). In die simulatie hebben deelnemers de vrijheid om te spelen – overigens binnen een kader van regels. Dit zorgt ervoor dat je voorbij het strategische gesprek en in het nu nieuw gedrag gaat uitproberen. Dat je de gewenste verandering gaat ‘doen’.

Daarbij brengt gaming plezier en dat geeft ruimte voor creativiteit en experimenteren. Het daagt je uit dingen te proberen en grenzen te verleggen. En als je dat eenmaal gedaan hebt, waarom dan niet ook in het ‘echt’? Want daar ligt het echte goud.

Daarnaast zijn er nog andere waardevolle aspecten van serious gaming. Bijvoorbeeld:

  • Gaming dwingt je concreet te maken met welk nieuw gedrag je je doelen wilt bereiken. In plaats van praten over het probleem, ga je ermee aan de slag. Hierdoor ervaar je wat wel en niet lukt in het nieuwe gedrag.
  • De serious game spiegelt direct aan deelnemers welk gedrag tot welk resultaat leidt. Zo kunnen ze dit op ontspannen wijze beoordelen en aanpassen.
  • In gaming kun je voor een thema verschillende belangen, invalshoeken en consequenties samenbrengen. Dit geeft inzicht en ruimte om daarmee te oefenen.

Het feedbackspel: helderheid over welk maatwerk nodig is voor ontwikkeling

Bij een ziekenhuis was het belangrijk dat de mensen op de werkvloer meer reflecteren en elkaar feedback geven. Ze hadden daarom behoefte aan een spel dat professionals voornamelijk tijdens het normale werk konden spelen, juist omdat er weinig gezamenlijke tijd was om dit met elkaar te bespreken..

We hebben vervolgens een spel ontwikkeld dat verdieping gaf op vijf thema’s. De deelnemers werkten steeds drie weken aan (opdrachten binnen) een thema. Elke opdracht evalueerden ze voor zichzelf. Daarna sloten ze het thema gezamenlijk af met een collectieve evaluatie. Op weg in het spel werd steeds duidelijker waar het op deze thema’s op individueel en collectief niveau aan ontbrak. Welkom, helderheid over hoe de organisatie zich kan ontwikkelen! 

Digital Challenge: veranderspel met duurzame impact

Toen PostNL het digitale DNA van haar professionals wilde ontwikkelen, hebben we voor hen een Digital Challenge ontwikkeld. Deze challenge voor groepen van 50 tot 200 professionals versterkt hun digitale vaardigheden én team- en leiderschapscompetenties. Tijdens de challenge gaan de deelnemers steeds zelf over de inhoud en het proces. Ze volgen workshops die aansluiten bij hun zelfuitgestippelde leerroute. Ze nemen deel aan plenaire keynotes over bijvoorbeeld ‘de toekomst van werk’ of ‘persoonlijk leiderschap’. Hiernaast oefenen ze in teamverband hun vaardigheden in praktijksituaties. Zo komen de deelnemers in beweging en ontwikkelen ze zich aan de hand van kennis en ervaring uit de dagelijkse praktijk.

De insteek van onze challenge was dat PostNL blijvend verandert; ook als wij weg zijn. Voorafgaand aan en tijdens de challenge zorgden online microlearnings en slimme e-tools ervoor dat het geleerde beklijft. Daarnaast was met scans te volgen hoe het digitaal DNA van de deelnemers zich ontwikkelde. Ook kregen deelnemers tijdens een laagdrempelig ‘spreekuur’ de kans om te sparren over wat zij geleerd hadden. Tot slot wierven we onder de deelnemers digital leaders en influencers. Hen hebben we opgeleid om blijvend te bouwen aan het digitaal DNA van professionals en teams. 

Samenwerkingsspel: Escape room

Arbo Unie vroeg ons aan de slag te gaan met een andere vorm van samenwerken (meer in multidisciplinaire teams). Daarvoor hebben we, naast teamcoaching, ook een escaperoom ontwikkeld. Deelnemers speelden in verschillende teams een escaperoom worden gedaan. Het thema was dus samenwerken, maar – veel belangrijker – ze moesten samenwerken. De ervaringen daarin en observaties daarbij, gebruikten we weer voor de evaluatie met elkaar.

Meer weten over serious gaming?

Neem contact op met Bram Roggeveen bram@goudvisie.nl of bel 06 22194163

Gerelateerde publicaties