Privacy statement

Goudvisie, gevestigd aan Burgemeester Stramanweg 108K, 1101 AA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Burgemeester Stramanweg 108K
1101 AA Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
Goudvisie verwerkt jouw persoonsgegevens zodra je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor marketing- en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we verschillende systemen, waaronder: Simplicate, MailChimp en LinkedIn. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.

Als je een contact-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Max. 4 jaar 

(Bij eenmalig contact, wat niet leidt tot een opdracht, worden gegevens na 1 jaar verwijderd)

Sollicitatieformulier Max. 4 weken indien de functie niet is verkregen. Met toestemming bewaren wij deze tot max. 1 jaar. 
Downloadformulier Max. 4 jaar
Nieuwsbriefinschrijving Max. 4 jaar
Overige formulieren Max. 4 jaar
Analytics  Gebruikersgegevens worden anoniem verwerkt en opgeschoond na 26 maanden.
Klantgegevens  Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie). 

Na het afnemen van een dienst of product van Goudvisie worden gegevens 5 jaar bewaard en ieder jaar herzien of de klantrelatie nog actief is.


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor opvolging van contact, overeenkomsten en mailings:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer;
– Adres;
– E-mailadres;
– Bedrijfsnaam.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens t.b.v verbetering van de website:
– Cookies;
– IP-adres;
– user agents (browsers, operating system, schermgrootte);
– gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
– gebruikte links binnen de website;
– gebruikte links om op onze website te komen.
– een ID: user-ID of sessie-ID of browser-ID of device-ID
– hoe lang u onze website bezoekt
– datum en tijdstip van bezoek

Andere zaken die we ook inzien , maar we niet tot persoon herleiden: locatie, taalinstellingen, wanneer u onze website heeft bezocht, hoe u met onze advertenties omgaat.

Waarom Goudvisie jouw gegevens nodig heeft

Delen met andere organisaties
Goudvisie verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdrachtovereenkomst met onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gebruik tools van derden
Wij maken gebruik van verschillende tools om de behoeften van onze (potentiële) klanten optimaal in kaart te brengen. Hieronder geven wij toelichting op waarvoor wij de specifieke tools inzetten.

Nieuwsbrief via Mailchimp
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij elke maand geïnteresseerden willen informeren. Wanneer je jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief sturen we jou deze toe. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Wanneer jij jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt je e-mailadres van de verzendlijst verwijderd. De gegevens die wij verwerken worden gesynchroniseerd met ons CRM-systeem. Data wordt opgeslagen in Nederland. MailChimp handelt volledig in overeenstemming met de EU-wetgeving voor gegevensbescherming. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Downloads
Wij bieden op onze website een mogelijkheid om content zoals whitepapers, kaartensets en e-books te downloaden die gerelateerd is aan onze dienstverlening. Wanneer je een van onze downloads aanvraagt, sturen we je deze toe via email. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming gebruikt om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

CRM-systeem: Simplicate
In ons CRM-systeem Simplicate bewaren wij persoonsgegevens van onze klanten ter ondersteuning van onze dienstverlening en gegevens van geïnteresseerden ten behoeve van onze marktbewerking. Wanneer blijkt dat een persoon uit dienst is en niet langer een relevante functie binnen het betreffende bedrijf bekleedt, wordt dit aangepast in het systeem. Alle data in Simplicate wordt bewaard binnen de grenzen van de EU. 

Werving
Goudvisie beweegt met de sectoren waarin zij werkzaam is mee, en daarom werven wij nieuwe contacten, klanten en collega’s. Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden. Voor campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platform LinkedIn. Hiervoor gebruiken we LinkedIn targeting. Op dit platform kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem dan contact met ons op via info@goudvisie.nl. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de pagina van LinkedIn. Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Goudvisie advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Cookie statement
Goudvisie gebruikt functionele,  analytische en advertentiecookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, waarbij we geen inbreuk maken op je privacy, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Goudvisie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn en uiteraard niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Goudvisie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goudvisie) tussen zit. Goudvisie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, MailChimp, Google Analytics, Google Tag Manager en Simplicate.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goudvisie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen of een klacht indienen.
Uiteraard heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Je kunt je verzoek daartoe sturen naar info@goudvisie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Maak in deze kopie, ter bescherming van je privacy, je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Goudvisie reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Goudvisie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@goudvisie.nl. Goudvisie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen in het Privacy Statement
Goudvisie behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.

Het huidige Privacy Statement is bijgewerkt op 1 oktober 2020.