Diversiteit & inclusie

Ben je een D&I professional en loop je vast in het vertalen van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie naar concrete acties binnen jouw organisatie? Merk je dat je voornamelijk bezig bent met het organiseren van activiteiten en het streven naar zichtbare diversiteit, maar dat het vraagstuk van inclusie nauwelijks wordt aangeraakt?

We hebben hands-on werksessies ontwikkeld om je te helpen het weer als een organisatieverandering aan te vliegen. Dit doen we door je de benodigde kennis en vaardigheden te leren om een verschil te maken op het gebied van inclusie en diversiteit.

Boek nu je hands-on D&I sessies en maak werk van jouw veranderopgave.

Werksessies Diversiteit & Inclusie

Terwijl inclusie juist veel oplevert

Vele organisaties bestaan nog uit een homogene groep. In Nederland betekent dit vaak accentloos Nederlandssprekend, geen lichamelijke uitdagingen, wit, niet openlijk religieus, man, hoogopgeleid en van midden- of hogere klasse. Dit is zonde, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat diverse en inclusieve organisaties beter presteren. Ze trekken meer talent aan, omdat er gewoonweg meer mensen zijn waaruit ze kunnen kiezen en meer mensen bij hen willen werken. Ze behouden talenten, omdat mensen zich gehoord voelen, al hun kwaliteiten kunnen inzetten en zich kunnen doorontwikkelen. Dit brengt weer met zich mee dat kennis en investeringen behouden blijven, resultaten verhogen en ze hun overlevingskans toeneemt.

Maar we begrijpen wel waarom het lastig is, want veranderen is lastig. De voordelen heb je niet zonder wrijving. Synergie creëren tussen verschillende mensen, talenten en vaardigheden is de uitdaging. Diversiteit en inclusie in een organisatie ontstaan zelden vanzelf. De onderliggende psychologische en culturele mechanismen, zoals kloongedrag en ‘andersheid’ bewust of onbewust uitsluiten, zijn te sterk. Mensen voelen zich prettiger in een homogene groep. Ons brein misleidt ons hierbij. Als we highfivend een vergadering uit lopen, denken we: dit was fijn, dit was effectief. Maar kom je ook het verst als alle neuzen dezelfde kant uit wijzen? Nee. Verschillende geluiden geven misschien gedoe en brengen ongemak met zich mee. Iets wat we van nature liever uit de weg gaan. Toch leidt juist dat schuren tot de krachtigste, effectiefste verbeteringen.

Ons HOE van diversiteit en inclusie

De vraag is dus: Hoe ga je tegen het ongemak in veranderen? Deze verandering raakt de kern van het DNA. Hier is inclusief leiderschap voor nodig. Het vormt de basis om een visie op diversiteit en inclusie te ontwikkelen en te verankeren, diverse talenten te laten floreren, teams te mobiliseren, en hedendaagse vraagstukken en dilemma’s vanuit een inclusief perspectief te beïnvloeden.

Dat begint met het verhaal. Waarom wil je werk maken van diversiteit en inclusie? Zijn jouw gedachten ‘meer diversiteit meer kwaliteit oplevert’, ‘aansluiting houden met de maatschappij en de mensen’ en ‘omdat het gewoonweg eerlijk is’ dienen onderdeel te zijn van het organisatiebeleid en het verhaal? Dan heb de synergie te pakken en breng je duurzaamheid teweeg.

Daarbij moet de afdeling HR ook de randvoorwaarden inrichten die een diverser personeelsbestand mogelijk maken. Dit van recruitment tot en met promotie.

Ook dien je de verschillende perspectieven op de werkvloer productief te maken. Storytelling en fun kunnen daarbij helpen. Het is slim om gedoe rondom verschillende zienswijzen positief te framen. Zo van: ‘We hebben nu een meningsverschil, maar dat is niet erg. Het is juist wenselijk. Het helpt ons om tot kwalitatief betere besluiten te komen.’

 

Actieonderzoek daagt uit om te begrijpen én te doen
Daarnaast ondersteunt actieonderzoek de weg naar meer diversiteit en inclusie. Dit is onderzoek dat tussen de praktijk en de wetenschap in staat: vanuit kennis anders gaan doen. Waarom is het DNA van onze organisatie zo? Wat werkt als we iets in onze organisatie willen veranderen? Je gaat met een groep mensen uit jouw organisatie dingen uitproberen. Doen, ook als ideeën nog niet helemaal ‘af’ zijn. Hierdoor creëer je bewustzijn en kom je erachter wat nodig is om je doelen te bereiken. De inzichten hieruit kun je weer gebruiken op andere plekken in de organisatie.

Diversiteit en inclusie geef je vorm met je eigen mensen
Dit actieonderzoek stimuleert een actieve en onderzoekende houding en geeft daardoor scherpe inzichten. Je ontdekt wat jouw organisatie nodig heeft om vanuit inclusie effectief en succesvol te zijn. Dit is de manier om met jouw mensen diversiteit en inclusie vorm te geven; vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verschillende zienswijzen geef je daarmee automatisch een plek. Geen workshops die je mensen in een ‘consumerende houding’ zet. Maar bewuste ambassadeurs, koplopers inzetten, die midden in de dagelijkse praktijk aan de slag gaan.

Meer weten over Diversiteit & inclusie?

Neem contact op met Jayani Masthoff jayani@goudvisie.nl of bel 06 48090043

Gerelateerde publicaties