Intervisie- begeleiding

Ons hoe van intervisie en reflectie

Volgens Goudvisie moeten al die belangen een plek krijgen in het gesprek over (willen) reflecteren. Wij begeleiden zulke gesprekken en stellen scherpe vragen zoals: Hoe zorg je als organisatie dat jullie meer reflecteren met elkaar? Samen kijken we welk belang jouw organisatie hecht aan reflectie. En hoe deze zich verhoudt tot de andere belangen die ook aan jouw mensen trekken.

Wat is voor jouw organisatie het juiste moment en de juiste lengte?
In het gesprek over het belang van reflectie exploreren we ook wat het juiste moment hiervoor is. Is het binnen jouw organisatie passend om hiervoor 3 uur compleet vrij te maken? Of past juist beter een reflectiemoment van 10 minuten aan het einde van elke vergadering? Jouw context is maatgevend. Bestaat die bijvoorbeeld uit veel korte overleggen, dan passen intervisievormen die kort en snel zijn.

In ieder geval is zeker dat je intervisie makkelijk moet kunnen passen in je dagelijkse werk en routine. Van daaruit (en door te zien wat het effect ervan is) kun je dat uitbreiden in tijd. Liever een korte en oppervlakkigere reflectie waarvoor ruimte is, dan een prachtige en diepgravende methode die niet gedaan wordt.

Welke methode past bij jouw organisatie?
Naast het juiste moment zoeken we ook naar de methode voor jouw organisatie. Welke intervisie past het best bij (de vraagstukken van) jouw mensen? Er zijn vele vormen en methodieken. Van diepgravende tot out-of-the-boxvormen, van zeer persoonlijke tot projectreflectievormen. Voor elk vraagstuk is er wat te vinden. De methode moet prettig zijn voor de deelnemers en tegelijkertijd uitdagen en prikkelen.

Meer weten over Intervisiebegeleiding?

Neem contact op met Eeuwke Bremmer eeuwke@goudvisie.nl of bel 06 11224810