Werksessies D&I

Hands-on D&I werksessies voor D&I professionals

Ben je een D&I professional en loop je vast in het vertalen van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie naar concrete acties binnen jouw organisatie? Merk je dat je voornamelijk bezig bent met het organiseren van activiteiten en het streven naar zichtbare diversiteit, maar dat het vraagstuk van inclusie nauwelijks wordt aangeraakt?

Wij begrijpen jouw uitdagingen. We helpen je inzicht te krijgen in hoe D&I zich verhoudt tot de context van een organisatie, want D&I is een verandertraject in jouw organisatie. Alleen wordt het vaak niet op deze manier aangevlogen. Dit komt doordat het onderwerp veel persoonlijker en complexer aanvoelt dan de meeste andere organisatieveranderingen. Het brengt conflict met zich mee en de neiging is om daar weg van te bewegen.

We hebben hands-on werksessies ontwikkeld om je te helpen het weer als een organisatieverandering aan te vliegen. Dit doen we door je de benodigde kennis en vaardigheden te leren om een verschil te maken op het gebied van inclusie en diversiteit.

Boek nu je hands-on D&I sessies en maak werk van jouw veranderopgave.

Voor wie

Trainingen zijn vaak mooie momenten van inspiratie en leveren veel waardevolle inzichten op. Vaak heb je na de training nog veel vragen: hoe om te gaan met deze nieuwe inzichten? Wat betekenen ze in de praktijk? En vooral: hoe in te passen binnen mijn werkpraktijk? Voor deze vragen is vaak geen ruimte meer binnen de training.

Wij merken dat de oplossing bij weerstand bij D&I vaak wordt gezocht in het aanbieden van nog meer D&I-kennis. Maar wist je dat 9 van de 10 keer de weerstand een organisatiekundig vraagstuk blijkt te zijn? En dat de weerstand overwinnen met nog meer D&I kennis juist leidt tot een organizational freeze? Een overdaad aan kennis waardoor mensen juist niet meebewegen, maar verzanden in een overdaad aan kennis.

 

Over de sessies 

Wij willen jou, als agent of change, D&I-verantwoordelijke of uitvoerende, helpen de stap van theorie naar de werkpraktijk te maken. Tijdens de drietal werksessies starten we vanuit de plek waar jij nu staat. Afhankelijk van jouw vraag helpen we je te ontdekken waar jouw invloed als D&I professional reikt en hoe je deze kunt vergroten.

De D&I sessies zijn gericht op het aanpakken van het echte probleem: het begrijpen van de organisatiecontext en het effectief navigeren door organisatiesociologie, organisatiedynamieken, organisatiepsychologie, gedragspsychologie, machtsstructuren en -dynamieken. 

“De kunst is om je met elkaar juist comfortabel te gaan voelen bij oncomfortabel zijn.”

 

Werksessie – Anticiperen op Weerstand

Hoe staat D&I in relatie staat tot jouw invloed en macht? Waar kun je bewegen en waar kun je weerstand verwachten? En nog belangrijker, wat kun je doen als je tegen obstakels aanloopt?

Met deze sessie verwerf je organisatiekundige kennis en leer je obstakels te overwinnen voor effectieve D&I-implementatie binnen jouw organisatie. 

Data: 18 januari

Tijd: 09.30u tot 17.00u

Duur: 1 dag

Prijs:

 • €995,- (excl. btw, prijs per persoon)

Wat leer je in deze sessie:

 • Herkennen van weerstand.
 • Inzicht krijgen in de rol van weerstand bij verandering en groei.
 • De taal van weerstand spreken.
 • Dialoogvoering en argumentatietechnieken.
 • Omgaan met complexiteit.
 • Partners/stakeholder mapping.

  Groepsgrootte: 8-12 personen

  Ga naar deze sessie

   

  Werksessie – Verbreed de sociale norm

  Elke organisatie heeft een ‘norm-medewerker’. Een combinatie van zichtbare en niet-zichtbare kenmerken die (ongemerkt) de meetlat bepalen waar iedereen langs wordt gelegd. Hoewel het niet de intentie is om iemand buiten te sluiten, zie je vaak dat dit wel het effect is als je niet bewust bezig bent met het normbeeld.

  Tijdens deze werksessie duik je in de kernmerken van de norm-medewerker, de aspecten die buiten de norm vallen én scannen we jouw D&I-beleid vanuit hun perspectief.

  We gaan samen op zoek naar de sociale norm die de cultuur bepaalt en hoe jij deze norm kunt verbreden voor gelijkwaardigheid en inclusie.

  Data: 23 januari

  Tijd: 09.30u tot 17.00u 

  Duur: 1 dag

  Prijs:

  • €995,- (excl. btw, prijs per persoon)

  Wat leer je tijdens deze sessie:

  • Begrijpen wie de norm-medewerker is.
  • Evalueren van het bestaande D&I-beleid vanuit het perspectief van de norm-medewerker.
  • Inzicht krijgen in de betekenis van de sociale norm in cultuurverandering.
  • Identificeren van normen en ongeschreven regels.
  • Versterken van de rol van de norm-medewerker in D&I-beleid
  • Bevorderen van inclusie door het verbreden van sociale normen.

   Groepsgrootte: groepen van 8-12 personen

   Sociale norm verbreden

    

   D&I Implementatieplan

   Leer tijdens 4 intensieve sessies een gedegen implementatieplan op te stellen voor D&I-beleid binnen jouw organisatie. Je begrijpt hoe je diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie effectief kunt integreren in de bredere organisatiecontext.

   Leer effectief omgaan met weerstand en navigeer door complexe machtsmechanismen. Ontdek hoe de norm-medewerker het D&I-beleid beïnvloedt en verbreedt de norm naar een gelijkwaardige en inclusieve cultuur. 

   Groepsgrootte: groepen van 10 personen of incompany 

   4 dagdelen:
   Sessie 1: 8 februari
   Sessie 2: 7 maart
   Sessie 3: 4 april
   Sessie 4: 2 mei

   Tijd: 13.00 tot 17.00u 

   Prijs:

   • €1995,- p.p 
   • €10.000,-  voor Incompany traject voor 10 deelnemers
    (excl. btw)

   Wat leer je tijdens de sessies D&I Implementatieplan:

   • Ervaren en duiden van weerstand.
   • Begrijpen van de onderliggende machtsmechanismen.
   • Ontwikkelen van strategieën om veranderingsbereidheid en veranderingsvoorzichtigheid om te buigen naar veranderingsgezindheid.
   • Verdiepen van kennis over formele en informele structuren.
   • Inzicht in de rol en wereld van tussenpersonen en het bevorderen van verandering.
   • Oefenen met deëscalatie van weerstand en functionele teams vormen.

   Doelstelling: Deze intensieve Masterclass is ontworpen voor D&I-professionals die weerstand ervaren bij het implementeren van inclusie-initiatieven. Het ontwikkelen van een veranderplan op maat en het oefenen met real-life scenario’s om weerstand te overwinnen staat als doel centraal. 

   D&I Implementatieplan

   Liever 1-op-1? Kies de (D&I) strippenkaart

   Ben jij een veranderaar en loop je vast in de interne organisatie? Zou je graag een externe adviseur mee laten kijken naar dat adviesrapport wat je binnenkort oplevert?

   Natuurlijk zien we het liefst dat je altijd terecht kunt bij collega’s om even te kunnen sparren over je advies/notitie/strategie/plan van aanpak. Maar niet altijd is hier de mogelijkheid voor:

   • Omdat je deadline over twee dagen is en je niet meer durft om een collega hiermee ‘lastig’ te vallen.
   • Omdat je nog niet zeker bent van je zaak en graag even een anonieme blik kunt gebruiken voordat je je product oplevert.
   • Omdat jouw verandervoorstel iets ‘te bold’ aanvoelt, maar wel hard nodig is en je iemand zoekt die het op zo een manier aanscherpt dat het èn bold is èn rekening houdt met de bestaande organisatiedynamiek.
   • Omdat er andere mechanismen en dynamieken zijn die ervoor zorgen dat je even een blik van buiten kunt gebruiken

   Goudvisie heeft een team van professionals klaar staan die met je mee kunnen denken ook als de spanning hoog is. Wij bieden jou dat ‘maatje’ die een externe blik kan bieden bij jouw veranderopgave. Een eigen sparringspartner waar je zonder oordeel alles aan kunt vragen, die naast je staat en samen met je kijkt en werkt aan jouw vraagstuk.

   Prepaid D&I
   veranderadvies:

   5 uur
   Prepaid D&I
   veranderadvies:

   10 uur
   Prijs: 600 euro Prijs: 1200 euro
   Periode: Zomer en
   najaar 2023
   Periode: Zomer en
   najaar 2023