Wat is teamontwikkeling en wat zijn de 5 belangrijkste voordelen

We horen je denken: teamontwikkeling is het ontwikkelen van je team, nogal wiedes. Inderdaad, je bent goed wakker. Maar hoe ontwikkel je een team dan? Is er een online cursus voor? Nee, een team bestaat uit meerdere mensen dus teamontwikkeling is niet iets dat individueel gebeurt. Wil je een team ontwikkelen oftewel in zijn geheel verbeteren, moet dat hoe dan ook samen gebeuren. In dit blog lees je hoe wij dit aanpakken en wat daar de 5 belangrijkste voordelen van zijn.  

Dus eerst: wat is teamontwikkeling? 

Het ontwikkelen van je team is het verbeteren en sterker maken van het team. Een team wordt beter als de leden beter samenwerken, beter op elkaar zijn ingespeeld en elkaar beter begrijpen. Hiervoor moeten ze weten hoe de taken verdeeld zijn, wat er bij de anderen speelt en hoe ze elkaar kunnen helpen of ondersteunen. Goede communicatie, in frequentie en vorm is daarom heel belangrijk, bijvoorbeeld. Hoe kom je als team nader tot elkaar en samen naar een nieuw niveau van samenwerking? 

Wij van Goudvisie ontdekten dat gezamenlijke activiteiten waarbij alle aspecten van een team aan bod komen dé manier is om aan teamontwikkeling te doen. Maar elk team is anders. In grootte, taakverdelingen, personen en hiërarchie. Dus als je ons vraagt: wat is teamontwikkeling? Is het antwoord sowieso altijd maatwerk. In een traject met ons aan je team werken betekent dus geen standaardprocedure maar een op maat gemaakt traject dat is opgebouwd uit de ingrediënten individu, serious gaming, versterking van binnenuit en voorbeeldgedrag van leiders.

En wat is teamontwikkeling nog meer? Teamontwikkeling is belangrijk en een goed idee. Dit statement illustreren we graag met deze 5 voordelen.

1. Teamontwikkeling zorgt voor betere prestaties
We stipten het al eerder aan, in dit blog. Teams hebben veiligheid nodig om optimaal te presteren. En met veiligheid bedoelen we psychologische veiligheid. Dat betekent dat je je bijvoorbeeld veilig voelt om fouten toe te geven en sociale risico’s te lopen door je kwetsbaar op te stellen. Dat betekent dat teamleden opener zijn en dat er meer bespreekbaar is. Wederzijds begrip en reflectie leidt tot groei. En groeiende medewerkers en teams zorgen samen voor steeds betere resultaten.

2. Teamontwikkeling verhoogt het werkplezier 
Het is fijner om te werken in een team met een veilig werkklimaat. Het werk gaat je makkelijker af in een team met goed op elkaar ingespeelde teamleden. Bovendien is het gezelliger met collega’s die zich prettig en ontspannen voelen tijdens het uitvoeren van hun taken. Het onderlinge contact is op zijn best als een goed communicatiesysteem ervoor zorgt dat de lucht met regelmaat van de klok geklaard wordt. Allemaal redenen die direct van invloed zijn op het werkplezier. Dat is niet alleen fijn voor de medewerkers, het gevolg is ook dat de teamleden langer bij hun werkgever blijven.

3. Teamontwikkeling is blijvend

Tenminste, als je bij de ontwikkeling van een team zorgt voor blijvende systemen. Structurele overlegmomenten, het vastleggen van ontwikkeldoelen en momenten om hier samen naar te kijken bijvoorbeeld. Bij een maatwerktraject van Goudvisie nemen we het team tijdelijk aan de hand. Daarna gaan we zo snel mogelijk over op het aanleren van de nieuwe systemen waar het team zelfstandig mee vooruit kan. Zo blijft de doorgemaakte ontwikkeling niet alleen bestaan na ons vertrek maar ontwikkelt het team zelfstandig steeds verder door. 

4. Teamontwikkeling is bouwen aan de organisatie

Alle teams samen vormen de organisatie. Een betere samenwerking binnen de teams leidt ook weer tot betere samenwerking met andere teams en zelfs met externen. Zo bouw je de hele organisatie van binnenuit op. Wij zien dat de geleerde systemen voor een goede samenwerking na een ontwikkeltraject van Goudvisie vaak organisatiebreed worden toegepast. Dat komt doordat de deelnemers al tijdens het traject zelf hebben ervaren wat goed en prettig werkt.

5. Teamontwikkeling brengt werknemers weer bij elkaar

In de coronacrisis hebben we allemaal de voordelen van thuiswerken ervaren. Toen het allemaal wat langer duurde dan verwacht, kwamen er ook weer veel nadelen bij kijken. De thuiswerkenden werden wat eenzamer en er ontstond door de afstand toch wat ruis op de lijn in veel teams. Allemaal weer terug op de zaak moeten we elkaar opnieuw aanvoelen en weer wennen aan deze situatie. Een ontwikkeltraject versnelt dit. Bovendien zorgt het er ook voor dat de teamleden elkaar goed blijven verstaan als we onverhoopt weer een periode met meer fysieke afstand te maken krijgen.

Denk jij nu ook: wat is teamontwikkeling toch belangrijk?

Dan wil je vast meer weten over hoe wij omgaan met maatwerk ontwikkel- en verandertrajecten. Je leest er alles over in onze cases. Of ben je al klaar om zelf aan de slag te gaan met teamontwikkeling en benieuwd hoe wij een maatwerktraject volledig afstemmen op jouw organisatie en jouw team(s)? Neem dan contact met ons op.

Delen via:

Neem contact op met Marc de Haas van Dorsser marc@goudvisie.nl of bel 06 58815165