Zelforganisatie en zelf- organiserende teams

Ook zelforganisatie start bij het waarom

Aan het begin van dat proces is het essentieel om te weten ‘waarom’ je zelforganisatie wilt inzetten. Waarom denk je dat dit waarde toevoegt? Dit lijkt een schot voor open doel, maar in de praktijk zien we vaak anders. Veel teams hebben geen duidelijk beeld bij de ‘WHY’. Of ze voelen zich er niet bij betrokken. 

Daarnaast is zelforganisatie op zichzelf geen doel, maar een middel. Daarom moet helder zijn wat je ermee wilt bereiken. Meer autonomie? Klantgerichtheid? Wendbaarheid? Dit doel kan sterk verschillen per organisatie en is afhankelijk van de context van die organisatie.

Ons hoe van zelforganisatie

Maar hoe zet jouw organisatie dan stappen naar zelforganisatie? Volgens Goudvisie begint dat met kijken. Zien of zelforganisatie het juiste antwoord is op de uitdagingen die er spelen in jouw organisatie. Zo ja, dan is de succesbepalende vraag: hoe doen we dat goed bij ons? In het antwoord daarop sluiten we aan bij de context van jouw organisatie en die van de leden van de teams waarover het gaat. 

Kenmerkend voor onze aanpak van zelforganisatie is:

  • Er is geen blauwdruk of een vastliggend plan. De mensen in jouw organisatie helpen altijd mee om de verandering vorm te geven. 
  • Hierbij dagen we iedereen uit om proactief te zijn en waar het nodig is verantwoordelijkheid te nemen. Of die juist uit handen te geven.
  • Spreek verwachtingen naar elkaar uit, voordat je aan de slag gaat met zelforganisatie binnen teams. Iedereen heeft een ander beeld van hoe de toekomst eruit kan zien. Het is belangrijk om dit met elkaar te delen door alle lagen van de organisatie.
  • Je bent pas een team als je een gezamenlijk doel hebt. Wees duidelijk en expliciet over wat dit doel is en wat ieders aandeel is in het bereiken ervan.
  • Teams komen in beweging met een mix aan online en offline leeroplossingen en interventies die hen helpen in de transitie. 
  • We zijn goed in het brengen en loskrijgen van energie. Dit versterkt jullie kracht en zorgt voor betere prestaties en samenwerking.

Ontdek het goud van jouw (zelf)organisatie

Op deze manier vergroot zelforganisatie de autonomie en speelruimte van jouw professionals. Wij ontdekken graag met jou welke ondersteuning nodig is voor succesvolle zelforganisatie. En voor energieke zelforganiserende teams – wij doen namelijk niets liever dan de veranderkracht en autonomie van professionals en teams versterken. 

Vanuit dat doel helpen wij organisaties om een visie te vormen, te experimenteren en daadwerkelijke stappen te zetten naar zelforganisatie. We putten hierbij uit best practices van allerlei organisaties vanuit verschillende sectoren. Zodat je een goed beeld krijgt van wat wel en niet werkt. En vervolgens op zoek kunt gaan naar het goud in jouw organisatie.

Meer weten over zelforganisatie en zelforganiserende teams?

Neem contact op met Tim Winkler tim@goudvisie.nl

Gerelateerde publicaties