Academies Ontwerpen - Goudvisie

Academies ontwerpen en inrichten

Academie effectief optimaal leerrendement

Met een academie geef je leren een duurzame plek in de organisatie. Dat geeft jouw organisatie ruimte voor een optimaal leer- en verandervermogen. Het is een waardevolle investering die meer leerrendement oplevert dan scherp geprijsde losse trainingstrajecten. Je helpt de mensen in jouw organisatie namelijk écht om zichzelf te ontwikkelen en hun werk beter te doen – en daar heb je jarenlang profijt van.

 

Academie brengt de ontwikkeling van strategie, mens en producten samen 

Het goud van de academie zit in de blended learning die is vastgesteld op de organisatiestrategie. In de academie moeten strategie-, mens- en productontwikkeling namelijk hand in hand gaan. Wij zien vaak dat deze onderdelen afzonderlijke eilanden zijn in een organisatie. Een op zichzelf staande strategie zonder vertaalslag naar wat dit vraagt ​​van de medewerkers. Een ‘afdeling opleidingen’ die meer naast de organisatie staat dan erin opgaat. En een ‘afdeling productontwikkeling’ die zich meer richt op technische innovaties dan op gewenst gedrag.

Wat een lerende organisatie eist, is strategisch beleid blijkt om welke expertise en welk gedrag de strategie vraagt. Voor de academie dient deze gedegen visie als fundament. Op dat fundament kunnen we vervolgens bouwen aan een mix van de juiste leerinterventies. Je ontwikkelt samen met ons leerlijnen van opleidingstrajecten (zo nodig met accreditatie) die bestaan ​​uit e-learning, serious gaming en trainingen. Zo ontstaan ​​blended learning met individuele vormgegeven combinaties van online en offline leren en van formeel en informeel leren.

Weten hoe we dit concreet maken in de praktijk? Kijk dan eens hoe we de GGZ-Ecademy bijdragen aan de ontwikkeling van ggz-instellingen hebben ontmoet.

Academie geeft duidelijkheid in alle lagen van de organisatie

De academie maakt concreet wat de mensen in jouw organisatie moeten leren om aan te sluiten bij jullie strategie. 

  • Voor directieleden en bestuurders is een academie ‘een stok achter de deur’. Die dwingt hen om concreet te maken tot welk professioneel gedrag het strategisch beleid uitnodigt. 
  • Managers vinden in de academie een sparringpartner. Samen kunnen zij handen handen en voeten geven aan veranderprocessen en onderwijsontwikkeling.
  • Professionals weten hoe zij hun leerproces mogen vormgeven. Aan de academie kunnen ze al hun vragen stellen rondom hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Kortom: een academie maakt de ultieme lerende organisatie mogelijk, waarbij iedereen eigenaar is van het leerproces. Dit is een groeiproces van het individu en, in samenspel daarmee, van de organisatie.

 

Wat is ervoor nodig om de academie tot een succes te maken?

In de afgelopen jaren hebben wij met veel plezier ondersteund bij het opzetten en doorontwikkelen van onder andere de GGZ Ecademy en VGN Academie. Daardoor weten we ook wat dit van jouw organisatie vraagt. Volgens ons zijn belangrijke succesfactoren:

  • onderwijskundige én veranderkundige expertise voor een duurzaam fundament onder de academie;
  • open en eerlijke samenwerking tussen de academie, het bestuur én HRM;
  • een gevarieerd leer- en ontwikkelaanbod (online, offline, formeel en informeel leren);
  • het leerproces faciliteren en borgen (door onder andere gemakkelijke toegang tot leren, resultaten borgen en accrediteren waar mogelijk);
  • voldoende didactische en vakgerichte expertise in het academieteam;
  • helder beleid en duidelijke positionering van de academie.

Op al deze fronten kan Goudvisie een doorslaggevende rol spelen.

Meer weten over Academies?

Neem contact op met Jayani Masthoff jayani@goudvisie.nl of bel 06 48090043

Gerelateerde publicaties