Onderhoud en door- ontwikkeling

Wat is ons hoe van onderhoud en doorontwikkeling?

Wij geloven dat je het proces van onderhouden en doorontwikkelen vanaf dag één moet meenemen in je overwegingen. Zo loop je later in het proces niet achter de feiten aan. Wij helpen om hierop scherp te blijven. Ook kunnen we dit uit handen nemen.

Dit doen wij bijvoorbeeld met een onderhoudsabonnement. Voor een vast bedrag blijft jouw organisatie hiermee up-to-date en aantrekkelijk. Dit is wat wij dan voor je doen:

  • continu de ervaringen monitoren van de mensen in je organisatie;
  • continu jullie organisatiedoelen monitoren;
  • vervolgens, als dat nodig is, leeroplossingen aanpassen;
  • jaarlijks een checklist met je doorlopen, zodat je inzicht krijgt in de onderhoudsstatus van je leeroplossing;
  • een helpdesk beschikbaar stellen voor technische en/of inhoudelijke problemen;
  • een vaste contactpersoon aanstellen die het leerrendement bewaakt.

In een lerende organisatie is onderhoud en doorontwikkeling geïntegreerd

In organisaties die op weg zijn naar een lerende organisatie, zien wij vaak een zeer gevarieerd aanbod aan leerproducten. Maar HOE zet je die nu effectief in voor leren en ontwikkelen? Met Goudvisie breng je in een aantal stappen dit goud naar boven.

Allereerst is het belangrijk om in kaart te brengen wat je hebt. Van elk traject geef je daarbij aan welk leerdoel je ermee bereikt. Ook is een overzicht nodig van hoe alle trajecten zich tot elkaar verhouden. Daarbij kunnen wij uitwerken welke bestaande interventies bijdragen aan strategische doelen (onafhankelijke diagnose). En waarvoor een lerende organisatie nog nieuwe online en/of offline leeroplossingen nodig zijn.

Uiteindelijk is het het beste om als organisatie zelf te besluiten welke interventies je in gaat zetten. Wij kunnen laten zien welke stappen nodig zijn en tools aanreiken om dit gezamenlijk te gaan doen. Vervolgens zit de kracht van een lerende organisatie in het ‘zelf samen ontwikkelen’. In het proces daarnaartoe begin je gelijk met samen leren. De koninklijke route naar een lerende organisatie.

 

 

Onderhoud en doorontwikkelen bij Arbo Unie

Arbo Unie wil voor haar klanten en cliënten de beste arbodienst van Nederland zijn. In 2016 heeft zij daartoe samen met Goudvisie een nieuw organisatiemodel ontwikkeld. Uitgangspunten van dit model zijn: ‘werken aan verbinding’, ‘eigenaarschap’ en ‘werkplezier’. Het moet ervoor zorgen dat mensen graag bij Arbo Unie werken. Inmiddels helpt Goudvisie om dit model succesvol te laten zijn. Met online en offline leeroplossingen houden we blijvende gedragsverandering in stand.

De blended learning waarvoor Arbo Unie heeft gekozen bestond, onder andere, uit een teamscan, teamcoaching, challenges en een digitale teamtoolkit. Al deze leeroplossingen daagden de deelnemers uit om effectief samen te werken in multidiscipinaire teams. De digitale toolkit bood hiervoor, onder andere,informatie en een set aan modules over thema’s die relevant waren voor de deelnemers. Denk aan rollen & verantwoordelijkheden, elkaar leren kennen, feedback geven, gedragswaarden en een teamactieplan.

Meer weten over onderhoud en doorontwikkelen?

Neem contact op met Linda Mühlradt linda@goudvisie.nl

Gerelateerde publicaties