Organisaties in beweging

Verandering begint bij het individu: iedereen moet mee

Uiteraard vraagt veranderen nogal wat van je bedrijf of organisatie. Wat op papier werkt, zegt nog niet veel over hoe de werkvloer reageert. De menselijke reflex op verandering is namelijk weerstand. Medewerkers ervaren onzekerheid, beperkte invloed en te weinig ruimte om afscheid te nemen van het oude. Leidinggevenden zijn onzeker over hun eigen positie en zoeken balans tussen leidinggeven in het nu en voor de toekomst. Bestuurders werken op het spanningsveld tussen ontwerp en implementatie. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat wat op papier staat, je mensen ook daadwerkelijk in beweging zet?

Goudvisie brengt jouw organisatie in beweging

Ons maak je blij als we je mogen ondersteunen bij jouw hoe van veranderen. Op elk moment in het veranderproces kun je ons vragen in te stappen, mee te kijken en te adviseren. Dat doen we in verschillende rollen, waaronder veranderkundige, procesbegeleider, conceptontwikkelaar, transitiemanager of projectleider. Wij ontwerpen met jou een routekaart voor verandering. En geven onderweg alle ruimte voor energie, ideeën en oplossingen van jouw eigen mensen.

Er zit een wereld tussen willen en gaan veranderen

Eigenlijk heeft iedereen na een reorganisatie een nieuwe werkplek. Deze veranderingen moeten letterlijk en figuurlijk weer in nieuwe banen worden geleid. Al met al kosten verandertrajecten, reorganisaties en fusies vaak meer dan ze opleveren. Op papier is je organisatie veranderd, maar in de praktijk zijn de meeste mensen innerlijk niet in beweging gekomen. Medewerkers zijn dan niet uit de gevoelde onzekerheid en weerstand te krijgen. Het resultaat: het lukt niet om duurzaam te veranderen en daarmee de resultaten te verbeteren.

Stilstaan voor duurzame impact

Het lijkt een paradox: stilstaan om vooruit te komen. Maar voor ons is dat de enige weg naar blijvende verandering. Want bij Goudvisie gaan we altijd, altijd, voor duurzame impact. Vanuit de coulissen van jouw organisatie stimuleren wij iedereen om patroondoorbrekend te denken en handelen. Om stil te staan, te durven schuren en van daaruit kleine maar definitieve stappen te zetten. Bel ons daarom vooral als je klaar bent met ‘quick fixes’. Als je wilt dat de mensen in jouw organisatie blijvend leren en veranderen.

Wat Goudvisie doet

Wij geven advies en werken samen met de mensen in jouw organisatie aan een succesvol organisatieontwerp. Bij de transitie of verandering die daarop volgt zetten we graag slimme tooling in. Online en offline leeroplossingen waarmee professionals, leidinggevenden en teams plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken aan hun eigen veranderpad. 

Op die manier beantwoorden we jouw HOE-vragen, zoals: 

  • Hoe krijg ik mijn mensen in beweging?
  • Hoe kunnen we zo goed mogelijk leren van eerdere ervaringen? 
  • Hoe geef ik deze complexe transitie vorm? 
  • Hoe ga ik om met die 10% die de hakken in het zand zet? 
  • Hoe breng ik verschillende werelden bij elkaar in één team of één organisatie? 
  • Hoe combineer ik het bouwen aan een nieuwe organisatiestructuur met interventies op houding en gedrag? 
  • Hoe spreek je elkaar aan op resultaat?

Meer weten over organisaties in beweging?

Gerelateerde publicaties