Verander- management

Waar je naartoe wilt is vaak helder, maar het hoe blijft vaag

Veel van de organisaties waar wij komen, hebben helder welke kant ze op willen. Maar deze visie loopt vast op de dagelijkse praktijk. Ze struikelen over HOE-vragen zoals:

  • Hoe krijg ik mijn mensen in beweging?
  • Hoe kunnen we zo goed mogelijk leren van eerdere ervaringen? 
  • Hoe geef ik deze complexe transitie vorm?
  • Hoe werken we (in de nieuwe situatie) goed samen, met elkaar en met andere teams?
  • Hoe nemen we besluiten?
  • Hoe ga ik om met die 10% die de hakken in het zand zet? 
  • Hoe breng ik verschillende werelden bij elkaar in één team of één organisatie? 
  • Hoe combineer ik het bouwen aan een nieuwe organisatiestructuur met interventies op houding en gedrag? 
  • Hoe spreek je elkaar aan op resultaat?

In onze werkwijze hanteren we een aantal uitgangspunten voor veranderen. Die komen terug in onze visie en aanpak van verandermanagement. Hieronder lees je er een aantal.

Verandermanagement is geen programma, maar beweging creëren
Veranderen is beweging creëren naar een vooraf geformuleerd einddoel. Deze beweging start met de vraag: wat wil je concreet bewerkstelligen? Of anders geformuleerd: naar welk einddoel ga je bewegen? Op basis daarvan ontwerpen wij een routekaart. Vervolgens bepalen de mensen in jouw organisatie de route. 

Jouw professionals banen de weg naar blijvende verandering
In onze veranderaanpak mobiliseren wij daarom een kleine groep ‘koplopers’ of ‘pioniers’. Zij krijgen alle ruimte voor hun eigen energie, ideeën en oplossingen. Wel geven we ze de tools om met concrete stappen blijvend te veranderen. De professionals komen zo in beweging, waardoor langzaam maar zeker de organisatie blijvend verandert. 

Duurzame blended learning die jouw veranderproces volgt
Onderweg begeleiden wij het veranderproces. Hierbij haken we aan bij jullie structuur of systeem (processen, besturing, rollen, overlegstructuur). Daarnaast sluiten onze begeleiding en interventies aan op het gedrag in de organisatie (individueel gedrag, teamgedrag, leiderschap). Vanuit deze invalshoeken ontwikkelen we duurzame blended learning. De verandertrajecten gaan ‘vliegen’ dankzij de online en offline leeroplossingen. Daarmee kunnen professionals, leidinggevenden en teams plaats- en tijdonafhankelijk werken aan hun eigen veranderpad.

Klungelen moet kunnen – in alle fasen van het veranderproces
Tijdens het veranderproces hoeft niet alles perfect te gaan. Sterker nog: klungel gerust wat aan. Wij coachen en begeleiden de mensen in je organisatie om iets te doen wat ze nog niet eerder probeerden. Moeilijke acties die ze nooit voor mogelijk hielden, of misschien wel niet durfden. Op deze ‘plek der moeite’ kan er iets moois ontstaan. Levert het niet het gewenste resultaat op, dan is dat een waardevolle les. Tijdens dit klungelen komt jouw organisatie tot het beste antwoord op de HOE-vraag. Een antwoord op de vraag welke manier van organiseren en werken het best past bij het nu.

Waar het HOE ook vastloopt, wij springen graag bij

Het mag duidelijk zijn: wij ondersteunen graag het HOE van veranderen. Op elk moment in het veranderproces kun je ons vragen om in te stappen, mee te kijken en te adviseren. Dat doen we in verschillende rollen. Bijvoorbeeld als veranderkundige, procesbegeleider, conceptontwikkelaar, transitiemanager, teamcoach,  projectleider of sparringpartner.

Welke grootste kleine stap kun je maken?

Wil je dus aan de slag met verandermanagement? Vraag Goudvisie om mee te denken en te doen. Bijvoorbeeld met een ontwerpsessie. Deze eerste stap verheldert jouw veranderaanpak en geeft concrete handvatten voor succesvol veranderen. En ondertussen krijg je een beeld van wie wij zijn en hoe wij werken. En de grootste kleine stap die je vandaag kunt maken? 

Meer weten over procesbegeleiding?

Neem contact op met Joanne Scheepstra joanne@goudvisie.nl of bel 06 12559375
Joanne Scheepstra - Goudvisie

Gerelateerde publicaties