Proces- begeleiding

Ons hoe van procesbegeleiding

Als we samen aan de slag gaan, brengt jouw organisatie de inhoud. Wij houden jullie daarbij scherp op het gedrag en het proces. Daarbij voegen we wat toe aan de bijeenkomsten die jullie hiertoe organiseren. Hiervoor maken we een bewust ontwerp inclusief inspirerende werkvormen die recht doen aan de belangrijke inhoud die centraal staat. Zo vergroten we samen het succes van jullie proces.

Onze procesbegeleiding kent niet één vaste vorm. Deze is namelijk afgestemd op jullie unieke proces en vraag. We sluiten hierop aan in de aanpak die wij met jouw organisatie in detail ontwerpen. Hierbij kun je erop rekenen dat we: 

  • met methodieken werken die stimulerend en versnellend werken, zoals onderdelen uit agile en scrum;
  • verrassende of ongewone werkvormen inzetten. Zo werken wij regelmatig met kunstenaars, social designers en design thinkers;
  • vanuit een waarderende benadering met mensen in gesprek gaan (positieve gezondheid, positieve werkbeleving).

Kijken naar het hele systeem van de organisatie
Daarnaast benaderen we ieder vraagstuk vanuit verschillende perspectieven, met aandacht voor hoe die met elkaar samenhangen. We kijken naar besturing, structuur (inrichting en processen) en gedrag (leiderschap en individueel en teamgedrag). Deze factoren hebben allemaal effect op het proces en het gewenste resultaat. 

In beweging komen vanuit duidelijke kaders, maar met ruimte
Wij sturen altijd aan op een zo scherp, innovatief en duurzaam mogelijk proces. Dat vraagt om projecten of processen die vanaf de start zijn vormgegeven als een beweging. Deze beweging heeft duidelijke kaders en uitgangspunten nodig, maar ook veel ruimte om het proces samen te verbeteren. Dit betekent dus ook dat een proces niet ‘af’ of ‘perfect’ is, voordat ermee gewerkt kan worden. In de praktijk wordt het steeds aangescherpt en herijkt.

In beweging komen met een diverse groep mensen
Voor een beweging is het ook belangrijk dat alle mensen in de organisatie de ruimte krijgen om hieraan mee te werken. Het is prima om actief mensen te benaderen van wie je denkt dat ze bij het project passen. Maar wees scherp in wat je zoekt in beoogde deelnemers. Laat je vervolgens verrassen door de ‘unusual suspects’ die zich melden.

Meer weten over procesbegeleiding?

Neem contact op met Ewout Langenbarg ewout@goudvisie.nl of bel 06 51853021

Gerelateerde publicaties