Organisaties van morgen

Wat de organisaties van morgen nodig hebben

In hoeverre is jouw organisatie nu klaar voor de toekomst? Volgens ons ben je een organisatie van morgen, als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • Jouw organisatie is erop gericht om het leervermogen van individuen en teams voortdurend te ontwikkelen.
  • Jullie hebben de overtuiging dat dit leervermogen direct bijdraagt aan resultaten en wendbaarheid.
  • In de organisatie is altijd ruimte voor nieuwe ideeën en collectieve ambities.
  • Jouw organisatie werkt met nieuwe methodieken, maar stelt deze niet centraal.
  • Jij gelooft dat digitale transformatie en menselijke transformatie hand in hand moeten gaan.

Ons hoe van bouwen aan organisaties van morgen

Volgens Goudvisie is het voor de organisatie van morgen nodig om leren, ontwikkelen en veranderen te integreren. In verschillende stappen en vanuit verschillende rollen gaan wij met jouw organisatie op weg naar dat doel. We bouwen samen aan jouw organisatie vanuit een diagnose, met een duidelijke visie en een krachtige veranderaanpak.

Diagnose brengt leervermogen in beeld
Je voorbereiden op morgen start met in beeld brengen waar je je nu bevindt. Goudvisie heeft verschillende tools ontwikkeld waarmee we het leervermogen van teams en organisaties in beeld kunnen brengen. Daarnaast voeren wij regelmatig kwalitatieve analyses en beleidstudies uit waarbij wij lopende initiatieven en projecten in kaart brengen. Zodat we komen tot een passende veranderaanpak.

Samen ontwerpen we een visie op leren en ontwikkelen
Wij ondersteunen organisaties bij het ontwerpen van een toekomstbestendige visie op leren en ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we adviseren om een academie in te richten of om over te gaan naar een nieuw organisatiemodel.

Veranderaanpak vanuit eigen mensen creëert wendbaarheid
Op het ontwerp van de visie of organisatie volgt de fase van ‘het doen’. Hiervoor is een veranderaanpak nodig. Veranderen is bewegen naar een vooraf bepaald doel. Deze beweging start met de vraag: wat wil je concreet bewerkstelligen? Vanuit het antwoord op die vraag ontwerpen wij een routekaart. Maar de mensen in jouw organisatie bepalen de route.

In onze veranderaanpak mobiliseren wij daarom een kleine groep ‘koplopers’ of ‘pioniers’. Zij krijgen alle ruimte voor hun eigen energie, ideeën en oplossingen. Wel geven we ze de tools om met concrete stappen duurzaam te veranderen. De professionals bewandelen zo een pad dat stapje bij beetje de organisatie in beweging brengt. Klaar maakt voor de toekomst.

 

 

Duurzame blended learning die jouw organisatie volgt

Als jouw organisatie op weg gaat naar duurzame verandering, kunnen wij op elk moment instappen en het veranderproces begeleiden. Hierbij haken we aan bij jullie structuur of systeem (processen, besturing, rollen, overlegstructuur) én het gedrag (individueel gedrag, teamgedrag, leiderschap). Vanuit die invalshoeken ontwikkelen we duurzame blended learning. Onze verandertrajecten gaan ‘vliegen’ dankzij deze online en offline leeroplossingen. Daarmee werken professionals, leidinggevenden en teams plaats- en tijdonafhankelijk aan hun eigen veranderpad – en daarmee aan jouw organisatie.

Voor duurzame verandering moet de organisatie van binnenuit versterken

Wij willen onszelf zo snel mogelijk overbodig maken, want we geloven dat je als adviseur een tijdelijke buitenboordmotor moet zijn. We richten ons daarom op de versterking van het systeem van jouw organisatie. Vervolgens proberen we zo snel mogelijk onze rol weer aan je over te dragen. Duurzaam bouwen aan je organisatie doe je namelijk van binnenuit; net als veranderen trouwens.

Meer weten over organisaties van morgen?

Neem contact op met Carolien Wanrooy carolien@goudvisie.nl

Gerelateerde publicaties