Bravis ziekenhuis: Reflecterend vermogen en aanspreekcultuur vergroten voor professionals.

Stapsgewijs ‘lerend veranderen’ verankeren in het ziekenhuis

Bravis ziekenhuis wil de betrouwbaarheid en kwaliteit van zorg verhogen door teams beter te laten samenwerken. Dit doen we door het vermogen tot aanspreken en reflecteren van professionals te vergroten. 

Bravis beschikt over een deskundig en enthousiast team van medewerkers, teamleiders, zorgmanagers, medisch specialisten en vrijwilligers die voor de patiënt klaarstaan. Samen met Goudvisie heeft het ontwerpteam ‘Team & Gedrag’ van het ziekenhuis een traject ontwikkeld. Hierbij krijgen de professionals bijeenkomsten en opdrachten aangeboden die bijdragen aan het geven van feedback en het kunnen reflecteren. Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers hetgeen geleerd is direct in de dagelijkse praktijk van werk kunnen toepassen.

Hoe zorgen de teams ervoor dat hetgeen ze leren ook duurzaam is?

Momenteel begeleiden wij meerdere teams van Bravis bij het aanleren van nieuwe vaardigheden rondom reflectie, aanspreken en het geven van feedback. Professionals gaan aan de slag met verschillende thema’s die zij zijn tegengekomen in het dagelijkse werk. Doen, kleine stappen zetten en experimenteren staan hierbij centraal.

Voordat de teams met het traject aan de slag gingen, vonden er intakes plaats met de pilotteams. Samen met hen onderzochten we wat er speelt binnen de afdelingen en hoe het traject de samenwerking binnen de afdeling kan verbeteren. Hoe gaat het traject hierbij helpen? En klopt het met hetgeen ontworpen is? Maakt Bravis hiermee de gewenste impact op het vermogen om een lerende beweging te creëren?

De onderwerpen ‘aanspreken’ en ‘reflecteren’ zijn vervolgens opgedeeld in 5 thema’s; luisteren en aannames, vragen en ontvangen, onderstroom bespreken, talenten en complimenten, feedback geven en samenwerken. Elk thema wordt gestart met een kick-off bijeenkomst die Goudvisie begeleidt. Teams maken hier op een creatieve manier kennis met de verschillende werkvormen die we inzetten binnen het traject. Vooraf ontvangt elke deelnemer een uitnodiging en theorie waarmee ze geprikkeld worden om mee te doen. 

Vervolgens gaan de teams aan de slag met de verschillende opdrachten binnen het thema. Deze wisselen zich af tussen lang en kort, bij de koffie of lunch en individueel of met het team. Alle opdrachten zijn gericht op ontwikkeling. Daarna bepalen zij of ze al toe zijn aan een nieuw thema. 

Middels de spelvorm ‘Tikkie, jij bent’ kan met een routekaart en stickers zowel door de professional als de teamleider en zorgmanager de voortgang van het het traject worden gemonitord. Door met elkaar te reflecteren op de resultaten en voortgang komt het goede gesprek op gang.

Meer verbinding binnen teams en betere samenwerking. 

Samenwerken zorgt voor betere zorg

De geadresseerde thema’s die de teams doorlopen, blijken zeer actueel te zijn en de gekozen aanpak blijkt te werken. Door aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de professionals en teams te laten samenwerken aan de opdrachten, lukt het om hetgeen geleerd is direct toe te passen. Door dagelijks korte momenten stil te staan, is het makkelijker om issues direct aan te pakken. De keuze voor korte interventies, opdrachten en het spelelement zorgen voor meer reflectie- en feedbackmomenten binnen de teams. 

Sociale veiligheid creëert meer ruimte om te leren

Een belangrijke  factor om beter te kunnen presteren, is de ruimte en veiligheid voelen om elkaar aan te spreken. De professionals binnen teams spreken zich vaker uit en aannames worden vaker getoetst. Er wordt meer feedback gegeven en er worden eerlijke gesprekken gevoerd. Tot slot ontstaat er ruimte om jezelf te ontwikkelen en om je kwetsbaar op te stellen. 

Blended aanpak voor meer betrokkenheid

Door voor een aanpak te kiezen met een combinatie van zowel begeleide bijeenkomsten van Goudvisie als zelfstandig werken binnen de teams, ervaren teamleiders dat de motivatie onder de teams groot blijft.

Deze resultaten zorgen ervoor dat de organisatie de beweging heeft ingezet en een route heeft ingeslagen richting een blijvende organisatieverandering. Niet alleen de kwaliteit van zorg wordt hiermee vergroot, maar ook het werkplezier en de veiligheid binnen teams.

Meer weten over deze case?