Provincie Flevoland kijkt met een serious game naar de toekomst

Hoe halen we bij bewoners, bedrijven en andere partijen uit de provincie input op voor hoe Flevoland er in 2050 uit ziet? De provincie wilde dit op een manier doen waardoor er een ander soort gesprekken zou plaatsvinden die niet alleen tot betere output zou leiden maar ook voor verbondenheid tussen de deelnemers zou zorgen. Dit leidde de provincie Flevoland naar Goudvisie. Ons antwoord? Laten we samen een maatwerk serious game ontwikkelen.

“Hoe halen we input op uit de provincie voor hoe Flevoland er in 2050 uit ziet?”

De ‘wat willen we bereiken’-brainstorm

Samen met het team Strategie, Ruimte & Economie van de Provincie Flevoland hebben collega’s Bram Roggeveen en Suzanne Broekman een spel gemaakt over #Flevoland2050. Met partners uit de provincie is er gewerkt aan 8 verschillende scenario’s die hen helpen na te denken over Flevoland 2050.

Bij het ontwikkelen van een maatwerk serious game werken we nauw samen met de klant. Ook dit keer was het een zorgvuldig samengesteld team met Team Strategie van de provincie (strategen op het gebied van o.a. ruimte, economie, energie en leefkwaliteit) en seriousgame- en productexperts van Goudvisie die met elkaar om de tafel gingen. Het doel was om een aantal zaken helder te krijgen. Daarom kwamen deze vragen onder andere aan bod:

 • Wie moet deze game gaan spelen?
 • Welke beleving past bij die doelgroep?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden en waarom?
 • Wat mag het spel straks absoluut niet zijn?
 • Wanneer is het spel perfect gelukt
 • Hoe zorgen we dat iedereen gehoord wordt en de input goed opgeslagen wordt?

Nu de basis helder was, konden we met Team Strategie door met de ontwikkeling van het spelconcept.

Het spelconcept

Het centrale idee? Een spelbord met acht scenario’s over de thema’s water, voedsel, samenleven en wonen & werken. De deelnemers lazen (of luisterde via geluidsfragmenten) de scenario’s om hun denken te prikkelen over een bepaald thema en ze ‘in 2050’ te brengen qua gevoel.

Het spel wordt dan als volgt gespeeld. De spelers beantwoorden per scenario 6 vragen. Een zandloper en een doel laat spelers impulsief een bepaalde richting op denken. In dat scenario waren steeds zes vragen die het team kon beantwoorden. Vragen als:

 • Wat weet je over 2050?
 • Wat hoop je dat er in 2050 wel of niet is?
 • Wat denk je maar weet je niet zeker?
 • Wat is de integraliteit met andere onderwerpen?

Via QR-codes komen spelers bij de vragen. De antwoorden die zij digitaal invullen komen in een Excelsheet zodat alle input verzameld wordt. Voor de spelers leveren het (goed) uitvoeren van de opdrachten/vragen bouwstenen op. De bouwstenen zijn aan het einde van het spel nodig om een zo hoog mogelijke zendmast te bouwen. Het idee daarvan is dat hiermee de verhalen van nu naar 2050 worden gestuurd. Het team met de hoogste zendmast is de winnaar.

Extra bouwstenen zijn te verdienen met opdrachten waarmee de teams aan het groepsproces werken. Als ze bijvoorbeeld zorgen dat iedereen gehoord wordt, of goed doorvragen op een perspectief van de ander en kennis stapelen. Het doel hiervan is om gebruik te maken van zoveel mogelijk kennis in de groep.

De deelnemers lopen zelf door het spel heen en kiezen welke scenario’s ze willen spelen en welke vragen ze beantwoorden. Het bord is geïllustreerd met futuristische beelden van Flevoland in 2050 en QR-codes.

Spelen

Voordat het spel definitief gespeeld werd, hebben we verschillende onderdelen getest met medewerkers van de provincie. We testten onze voorop gestelde doelen, de beleving en wat wel en niet werkt. De doelen konden we allemaal afvinken. Kort en krachtig: er kwam interessant input en er was plezier. Wel legden we nog een laatste hand aan details in verhalen, vraagstellingen, audio en vormgeving. Er ligt nu een compleet spel dat de provincie intern en extern kan spelen met wie zij wil om input te verzamelen over thema’s die voor de provincie belangrijk zijn. De eerste keer begeleiden we het spel. We zetten een train-de-trainer in zodat de provincie er daarna zelfstandig mee aan de slag kan.Daarnaast heeft Team Strategie de beschikking over alle materialen, waardoor zij tijdens het spelen nog vragen hebben kunnen aanpassen naar gelang inzicht en doelgroep.

Het spel spelen met de diverse partijen is natuurlijk nog maar het begin. De input moet ook ergens toe leiden. Goudvisie blijft meedenken in het vormgeven van het vervolgtraject. Zo onderzochten we mee welke pocketedities mogelijk waren voor bijvoorbeeld scholen. We stapten in bij het analyseren van de output van het spel en het formuleren van veelvoorkomende en bijzondere ideeën en de grote vraagstukken die de provincie krijgt voor een prettige toekomst. We stapten in richting het politieke debat.

Het effect

Terugkijkend op het traject tot nu toe hebben we samen al mooie dingen bereikt.

Wat we al bereikt hebben:

 • Team Strategie is eigenaar geworden van het spel en kan dit naar behoefte aanpassen en doorontwikkelen.
 • Het ontwikkelproces heeft Team Strategie erg geholpen in het aanscherpen wat ze met deze interventie willen bereiken.
 • Het spel heeft voor veel goede sessies gezorgd welke mooie input hebben opgeleverd en verbinding is ontstaan.
 • De uitkomsten van het spel brengen een enorme diversiteit aan perspectieven en ideeën.
 • De provincie heeft hiermee een middel in handen waarmee ze makkelijker met groepen in gesprek kunnen die normaal niet snel mee denken over Flevoland 2050.

  “#Flevoland2050 is gespeeld door ruim 30 bestuurders uit cultuur, zorg, onderwijs, bedrijfsleven, de watersector en zeer, zeer enthousiast ontvangen. Prachtige gesprekken zijn gevoerd, er is gelachen en gedroomd. Angsten verwoord en hoop geformuleerd. Wat een rijke oogst hebben we opgehaald.” Karin IJsel - Team Strategie

  Meer weten over deze case?

  Neem contact op met Bram Roggeveen bram@goudvisie.nl of bel 06 22194163