Aan de slag met werkdruk op de SEH

De laatste jaren is het door de arbeidsmarktkrapte bijna onmogelijk om een SEH zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag te bemannen. Tegelijkertijd zorgt de toenemende zorgzwaarte voor problemen in de doorstroom binnen het ziekenhuis. Deze gecombineerde problemen maken het werk van SEH-verpleegkundigen en -artsen (te) zwaar. Hierdoor maken ziekenhuizen rigoureuze keuzes. Zo sluiten sommige SEH’s nu ‘s nachts.

Hoe gaan professionals op de SEH voor verandering?

 

De SEH’s van de Nederlandse ziekenhuizen staan voor flinke uitdagingen. Onderbezetting en een toenemende zorgvraag en -zwaarte zorgen voor problemen in de doorstroom binnen het huis waardoor regelmatig ‘crowdings’ ontstaan. Met als gevolg een overbelasting van de SEH-verpleegkundigen en -artsen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden maken ziekenhuizen rigoureuze keuzes. Bijvoorbeeld sluiting van SEH ‘s nachts. 

 

Goudvisie ondersteunt regelmatig SEH-professionals met een diagnose van het probleem op hun SEH en het vinden van oplossingen die dat probleem verhelpen.

Uiteindelijk zien we dat de negatieve spiraal op SEH-afdelingen kan kantelen. De artsen en verpleegkundigen ervaren dat je als collectief wel degelijk verandering kunt laten slagen. Kleine en grote verbeterinitiatieven in de dagelijkse praktijk dragen bij aan een beter functionerende SEH. Ze stimuleren een klimaat voor leren en ontwikkelen. Werkprocessen zijn beter afgestemd op de dagelijkse praktijk, de communicatie verloopt tussen in plaats van over functielagen en de patiënt voelt zich welkom op de SEH.

Uiteindelijk is het belangrijkste van alles dat het team heeft geleerd veranderkracht te ontketenen. Dit gaat ze ook bij toekomstige uitdagingen weer verder helpen.

Meer weten over deze case?