Sociale Cohesie met Sardes

Hoe ben jij in groepen? En hoe denk jij over sociale groepsprocessen? Heerst er een hoge of lage sociale cohesie in jouw dagelijkse leven?

In opdracht van Sardes werd het toegankelijk gemaakt voor de 2e klas van 50 middelbare scholen om aan de slag te gaan met het verhogen van de sociale cohesie in de klas. Wij hebben een serious game ontwikkeld voor hun programma. In één les gaan de leerlingen reddingsacties aan om een grote ramp te voorkomen. Hiervoor doorlopen ze tests en zullen sociale relaties versterkt worden. Er wordt tot slot nagedacht over ‘rechtvaardigheid’ van gedrag in groepen. Oftewel deze game zorgt voor grote thema’s, diepgang en impact in 1 uur.

Hoe kunnen we een serious game inzetten als onderdeel van een groter project rondom sociale cohesie binnen scholen? 

 

Twee scholen en Sardes hebben geholpen met het ontwikkelen van een serious game. Het doel van de serious game is om bewustwording op gang te brengen over sociale cohesie, om het bespreekbaar te maken in de klas en te versterken. Leerlingen zullen nadenken over thema’s rondom sociale cohesie én ervaren. Er zijn drie dimensies:

  • De game maakt leerlingen en leraren bewust van sociale groepsprocessen in de klas en versterkt sociale relaties.
  • Het maakt leerlingen en leraren bewust van identificatieprocessen in de klas en op school en versterkt groepsidentificatie.
  • Het maakt leerlingen en leraren bewust van de mate waarin regels als rechtvaardig worden en ervaren en de mate waarin leerlingen bereid zijn elkaar te helpen binnen en buiten de klas en versterkt de gerichtheid op het geheel.

Inhoud van de game

De wereld vergaat. We nemen de leerlingen mee in een dag waar alles misgaat. Zij krijgen twee reddingsacties. Eerst zullen we diverse tests moeten door doorlopen met gekke, leuke, interactieve acties om te laten zien hoe zij als groep opereren. Daarna gaan ze een situatie beoordelen en tot consensus komen. Door nieuwsgierig te zijn, elkaar op te zoeken, te luisteren naar elkaar en samen te werken zullen rampen voorkomen worden.

 

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Bram Roggeveen bram@goudvisie.nl of bel 06 22194163